Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie is een modern pad van levenskunst dat erop gericht is om je ware aard te leren herkennen en ernaar te leven. Via verschillende meditatieve benaderingen ontvouwen zich helderheid en openheid. Je leert je vrije aard kennen, die veel ruimer is dan je dagelijkse blik. Om je vrije aard in het dagelijks leven vorm te geven is het nodig je ook op psychologisch niveau te ontwikkelen. Het unieke van Zijnsoriëntatie is dat het psychologische verhelderingswerk altijd plaatsvindt vanuit contact met je inherente vrijheid. Dat maakt het diepgaand en verrijkend. We leren onszelf kennen als de vrije persoon die we eigenlijk altijd al waren. Daarin komen we tot onze werkelijke waarde, schoonheid, betekenis en vervulling, en voelen we ons verbonden met de wereld om ons heen. Zijnsoriëntatie is ontwikkeld door Hans Knibbe, grondlegger en oprichter van de school voor Zijnsoriëntatie.

Zijnsoriëntatie is iets voor je, als je wilt leren

  • stil te staan om zicht te krijgen op wat zich afspeelt
  • je gewoontes te onderzoeken
  • ervaren dat je al vrij bent, onafhankelijk van wat je meemaakt of hebt meegemaakt
  • met een ruimere blik te kijken naar situaties die je als ingewikkeld of ontregelend ervaart
  • contact te maken met je inherente rijkdom en wijsheid, je vrije aard
  • leven wie je ten diepste bent, met keuzes die ontstaan vanuit openheid en rust.

Rusten in Zijn, en doen wat je wilt – Hans Knibbe