van zorgleerlingen naar leerlingenzorg

"Van 'zorgleerlingen' naar leerlingenzorg", interactieve workshops op maat voor professionals in het onderwijs: zorgcoördinatoren, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, IB/AB-ers, adjunct directeuren, onderwijs assistenten en docenten. Deelnemers beoordelen de training zeer positief. De training helpt hen handig om te gaan met gedrag van leerlingen dat zij voorheen lastig vonden. Daarnaast kunnen zij beter hun eigen grenzen herkennen in wat zij kunnen hanteren in de klas, en steun organiseren binnen school. Ook helpt het grenzen helder te houden tussen wat op school hoort, en wat thuis aandacht mag hebben.

De training geeft de deelnemers aanknopingspunten om deze elementen in de zorgstructuur op hun school te verankeren. Hierdoor wordt de leerlingenzorg als vanzelfsprekend ervaren en kunnen leerlingen, ouders en school erop vertrouwen dat het goed geregeld is. Dit draagt bij aan de veiligheid voor de individuele leerlingen waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen, en ook aan de veiligheid op school voor leerlingen en collega's.
Indien gewenst kan een vervolgtraject op maat worden gemaakt voor implementatie.

Simone Willems heeft deze training ontwikkeld vanuit ervaring met jongeren met psychiatrische gedragsproblematiek (cluster 4) in het regulier voortgezet onderwijs.