handelingsplan

Een goed handelingsplan is helder en kort en geeft duidelijk aan welk (leer)gedrag gewenst is. In deze training leert u een handelingsplan opstellen in zorgvuldig overleg met leerling en ouders. Een plan waar iedereen het over eens is heeft een grote kans van slagen!

De volgende vragen helpen te ontdekken wat nodig is, en wanneer het plan kan stoppen. Simone Willems kan u in een interactieve training van twee uur leren hoe u een handelingsplan opstelt. Hierbij is gelegenheid voor het inbrengen van casuïstiek.