Simone

Oplossingsgericht en systeemgericht denker en werker. Sterk in focus op verbinding, mogelijkheden en resultaat. Simone geniet van het werken met jongeren, ouders en docenten als ze ziet dat zij (weer) invloed ervaren. Vanzelfsprekend heeft zij aandacht voor haalbaarheid in afstemming van wensen, zorgvuldig en met respect voor ieders inzet. Jongeren, ouders en docenten noemen de sfeer in gesprekken prettig, zowel informeel en luchtig als serieus, open en eerlijk.

Simone heeft sinds meer dan twintig jaar ervaring met jongeren en gezinnen met psychiatrische gedragsproblematiek. Als ambulant schoolbegeleider cluster 4 begeleidt zij leerlingen, ouders en docenten. Daarvoor werkte zij als groepsleider, gezinsbehandelaar en manager in de psychiatrische kliniek en deeltijdbehandeling.

Haar specialiteit is individuele vragen over 'zorgleerlingen' te vertalen naar leerlingenzorg op schoolniveau. Simone helpt scholen hun wensen bij Passend Onderwijs concreet vorm te geven. In gesprek, coaching en via werkgroepen, interactieve trainingen en workshops.

Simone is oplossingsgericht geschoold, volgde sinds 2002 diverse internationale EBTA congressen en in 2011 een opleiding oplossingsgericht coachen bij NOAM. Zij is lid van het landelijk netwerk oplossingsgericht werkende professionals.

Simone beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten dat zij kan aanspreken om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen, professionalisering van docenten en het vormgeven van Passend Onderwijs op scholen.