oorsprong

Oplossingsgericht werken is oorspronkelijk ontwikkeld als kortdurende therapie, door Insoo Kim Berg en Steve de Shazer met hun team in Milwaukee, in de Verenigde Staten. Zij ontdekten dat het niet nodig was om langdurig en diepgaand te graven in het verleden zoals in traditionele psychotherapie gewoonlijk werd gedaan. Uitgangspunt is dat de cliënt zich zelf het beste kent, en over oplossingen beschikt voor zijn eigen situatie. Door de problemen waar hij zich in bevindt heeft hij even hulp nodig deze (weer) te kunnen zien en gebruiken.

De cliënt wordt gezien als bekwaam over alle aspecten van zijn leven en wordt ook als zodanig aangesproken. Reeds in de cliënt aanwezige hulpbronnen worden gemobiliseerd om tot de gewenste veranderingen te komen. Vaak zijn er niet meer dan vijf sessies nodig om significante en blijvende verbeteringen te bewerkstelligen.

Inmiddels is de kracht van oplossingsgericht werken niet alleen verder ontwikkeld binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook doorgedrongen in het onderwijs en management. Oplossingsgericht werken zet mensen in hun kracht, hernieuwt het vertrouwen in het eigen kunnen en overtuigt door zijn eenvoud en succes.