een vaardigheid aanleren

Iets aanleren is gemakkelijker dan iets afleren. Hoe duidelijker je weet wat je precies moet doen, des te gemakkelijker is het om het te doen. Als je weet waarvoor het nodig is dat je het leert, en wat het voordeel is voor jezelf en anderen als het je lukt, zal je motivatie toenemen. Afspreken hoe je gaat oefenen helpt om het ook echt te doen. Als anderen je aanmoedigen zul je het beter volhouden, ook als het even lastig is. Iets afspreken om te vieren dat het gelukt is, helpt om het te leren en het is goed om tevreden terug te kunnen kijken op wat je gelukt is. Je zult hierdoor vertrouwen krijgen dat niet alleen dit, maar ook andere dingen je kunnen lukken, en er eerder aan beginnen.

Ben Furman, Finse psychiater ontwikkelde twee trainingen die hierbij helpen, "Kids Skills" voor kinderen en jonge pubers, en "Mission Possible" voor jongeren.

  Furman
  illustratie uit Kid's Skills, Ben Furman

Simone Willems kan jongeren helpen vaardigheden aan te leren. In overleg met de jongere, ouders en school spreken we af welke vaardigheid geleerd gaat worden. In een aantal gesprekken (afhankelijk van hoe snel de jongere leert) werken we gerichte stappen door. De afsluiting is gezamenlijk met de ouders en/of de docent, om vast te stellen of de jongere voldoende heeft geleerd. We kijken terug op hoe dat is gelukt en vieren dit.