mediation

Het kan voorkomen dat u als ouder en school in een ogenschijnlijk vastgelopen situatie ervaart 'recht tegenover elkaar' te staan. De samenwerkingsrelatie is verstoord, en het is in beider belang en in het belang van uw kind / de leerling dat u tot overeenstemming komt.

Een mediation gesprek of kortdurend traject kan helpen de situatie vanuit beider standpunt te verhelderen, gezamenlijke uitgangspunten en doelen te verkennen en vast te stellen.

Mediation is bemiddeling, onpartijdig helpen met als doel beide partijen weer met elkaar te laten omgaan, tot beider tevredenheid. Vaak lukt het tot hernieuwde samenwerking te komen en met goede afspraken weer samen te werken. Een enkele keer lukt dit niet en scheiden de wegen. Mediaton kan dan helpen om de verstoorde samenwerking toch goed af te ronden.

Simone Willems is in dergelijke situaties een bij uitstek geschikte mediator, vanuit haar deskundigheid op het gebied van de verschillende diagnoses en haar lange ervaring in onderwijsbegeleiding en het werken met jongeren. Met respect, helderheid, objectiviteit en gepaste afstand.