leerlingbegeleiding

Een goed begin is het halve werk, goede voorbereiding is een goed begin.

Goede leerlingbegeleiding is zo minimaal en kortdurend als mogelijk, en zo maximaal en langdurend als nodig.

In een kennismakinggesprek bespreken we met leerling, ouders en school wat goed gaat, en wat nodig is te leren. Hierbij kunt u denken aan leer / werk gedrag, en sociale omgang met klasgenoten en docenten. Vervolgens bepalen we wat de gewenste uitkomst van de begeleiding is: "Stel, u bent tevreden over hoe het gaat, wat lukt er dan?"

In zorgvuldig overleg worden de wensen en mogelijkheden op elkaar afgestemd. Na enkele gesprekken en indien gewenst een observatie in de klas, wordt in overeenstemming het traject bepaald. Begeleiding kan bestaan uit het leren organiseren van (huis)werk, het leren omgaan met sociale situaties, het leren reflecteren op eigen gedrag, en psycho-educatie.

In voortgangsgesprekken bespreken we wat beter gaat en hoe dit is gelukt, en of er nog aandachtspunten zijn. Is er ondersteuning nodig om het laten blijven lukken wat al goed gaat, wat is nodig om de aandachtspunten 'goed genoeg' te kunnen laten gaan?

Simone Willems werkt al jarenlang op dit gebied samen met leerlingen, ouders en scholen. Zij kan het begeleidingstraject vormgeven, het handelingsplan opstellen en de begeleiding uitvoeren, en/ of anderen leren om dit te doen.