Vanaf 1 augustus 2013 zijn de scholen binnen het samenwerkingsverband waar ze bijhoren verplicht onderwijs te bieden aan alle leerlingen, dus ook aan leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. 'Passend onderwijs' voor elke leerling, liefst dichtbij huis.

Simone Willems heeft jarenlange ervaring in het vormgeven en implementeren van passend onderwijs, zowel in het reguliere als speciale voortgezet onderwijs.

Haar specialiteit is individuele vragen over 'zorgleerlingen' vertalen naar leerlingenzorg op schoolniveau. Simone helpt scholen hun wensen bij Passend Onderwijs concreet vorm te geven. Op deskundige, plezierige en persoonlijke wijze geeft zij advies, faciliteert zij gesprekken en workshops, leidt zij werkgroepen, geeft zij (interactieve) training, coacht zij medewerkers en leidt zij intervisiegroepen.

Simone is op haar best in het samenwerken met leerlingen, ouders en scholen. Zij kan het begeleidingstraject van leerlingen vormgeven, het plan opstellen en de begeleiding uitvoeren, en/ of anderen leren om dit te doen.