Studiedag

Interactieve oplossingsgerichte trainingen waarbij deelnemers in gesprek met elkaar Passend Onderwijs praktisch verder vormgeven.

Voorbeelden van trainingen zijn:

  • Ontwikkelingsperspectief: Ondersteuning die werkt
  • Nieuwe autoriteit: School en ouders, gezamenlijke autoriteit vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Doorstroombeleid: Van cluster 4 naar regulier
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken

Simone Willems heeft bijdragen geleverd aan studiedagen in het VO, VSO, MBO en SWV.