Oplossingsgericht

Interactieve oplossingsgerichte trainingen en intervisie voor professionals in het onderwijs. De trainingen zijn op maat en worden in overleg samengesteld.

Deelnemers ervaren dat zij op een prettige manier leren samenwerken met de leerling of student, ouders en collega’s. Zij kunnen tot overeenstemming komen over de aanpak ook als er verschil in visie is. Zij organiseren ondersteuning die werkt. Zij werken planmatig en efficiënt, met betrokkenheid en professionaliteit.

Simone Willems heeft deze trainingen ontwikkeld vanuit haar ervaring met jongeren tussen 12 en 23 jaar met psychiatrische gedragsproblematiek in het VO, VSO en MBO.