Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 bieden alle scholen binnen hun samenwerkingsverband Passend Onderwijs aan elke leerling. Uitgangspunt is regulier onderwijs als het kan, met ondersteuning als het nodig is.

Simone Willems helpt scholen hun wensen bij Passend Onderwijs concreet vorm te geven. Zij heeft jarenlange ervaring in het vormgeven en implementeren van Passend Onderwijs in het VO, VSO en MBO. Het is haar specialiteit om individuele ondersteuningsvragen af te stemmen en vorm te geven binnen de hernieuwde structuur op schoolniveau.

Simone staat bekend om haar deskundige, plezierige en persoonlijke wijze van samenwerken met leerlingen en studenten, ouders en scholen. Zij fungeert als sparring partner, geeft advies, leidt werk- en intervisiegroepen, geeft interactieve training en coacht medewerkers. Zij kan het ondersteuningstraject aan leerlingen en studenten vormgeven en uitvoeren of anderen leren om dit te doen.