oplossingsgericht werken
oorsprong een vaardigheid aanleren