Ontwikkelingsperspectief

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectief (OPP). Een goed OPP geeft duidelijk aan welk leer -en werkgedrag gewenst is en welke ondersteuning gegeven wordt. Simone Willems kan het OPP opstellen in zorgvuldig overleg met de leerling, de ouders en de school. Een plan waar alle betrokkenen achter staan heeft een grote kans van slagen.

Simone Willems kan u in een interactieve training van twee uur leren hoe u een OPP opstelt. Hierbij is gelegenheid voor het inbrengen van casuïstiek.