Ontwikkelingsperspectief

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs is het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectief (OPP). Een goed OPP geeft duidelijk aan welk leer -en werkgedrag gewenst is en welke ondersteuning gegeven wordt. Een plan waar zowel de leerling, de ouders als de school achter staan heeft een grote kans van slagen.

Simone Willems kan u in een interactieve training van twee uur leren hoe u een OPP opstelt. Hierbij is gelegenheid voor het inbrengen van casuïstiek.