Mediation

Het kan voorkomen dat u als ouder(s) en school in een ogenschijnlijk vastgelopen situatie ervaart ‘recht tegenover elkaar’ te staan. De samenwerkingsrelatie is verstoord en het in het belang van uw kind/de leerling dat u tot overeenstemming komt.
Simone Willems kan bemiddelen om tot hernieuwde samenwerking te komen. Vaak lukt het weer tot elkaar te komen, een enkele keer scheiden de wegen. Mediaton kan dan helpen om de verstoorde samenwerking toch goed af te ronden.

Simone Willems is een geschikte mediator, vanuit haar deskundigheid en ervaring op het gebied van jeugdpsychiatrie en onderwijsbegeleiding. Met respect voor beide partijen, helderheid en professionaliteit.