Leerling- en studentbegeleiding

Voor leerlingen en studenten met moeilijkheden in leren, werkhouding of gedrag.

Vaak focussen mensen op problemen, terwijl er ook veel goed gaat. Simone Willems helpt om te onderzoeken wat goed gaat en wat nodig is om te veranderen. De sfeer in het gesprek is positief en gericht op mogelijkheden, met respect voor gedane inzet en haalbaarheid in het proces. In gesprek met de leerling of student, de ouders en de school worden wensen en mogelijkheden afgestemd.

Begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanleren van een efficiënte werkhouding, het leren organiseren van (huis)werk, het leren omgaan met klasgenoten en docenten, het leren reflecteren op eigen gedrag, of psycho-educatie.

Simone Willems kan het traject vormgeven, het ontwikkelingsperspectief opstellen, de begeleiding uitvoeren en anderen leren om dit te doen.